บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท จำกัด การพัฒนาสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จำกัด มีการพัฒนาการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯมีการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 คือ การจัดการองค์กรโดยเน้นในเรื่อง
ของการดำเนินงานภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่เรื่องการจัดการเอกสารภายใน
แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว
ในการดำเนินงาน รวมถึงสามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้ เพื่อนำผลการประเมิน
มาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

โดยระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015
ได้คลอบคลุมระบบการทำงานดังต่อไปนี้

ระบบบริหารจัดการการขาย
ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า
ระบบขนส่งสินค้า
นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯใช้ระบบคอมพิวเตอร์ AS 400 และระบบโปรแกรม BPCS ซึ่งเป็น ERP ( Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการสต๊อกสินค้า, ระบบบริหารจัดการการขาย, ระบบขนส่งสินค้า ฯลฯ ทำให้เราสามารถกระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานสู่ลูกค้าทั่วประเทศ รวมถึงมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้านความถูกต้อง รวดเร็ว และ แม่นยำ ซึ่งสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้

บริษัทฯมีคลังสินค้าพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร บนถนนกาญจนาภิเษก และบริษัทฯ
ได้มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
โดยท่านสามารถมั่นใจว่า ท่านจะได้รับสินค้าที่ถูกต้อง และรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความมั่นใจในการบริการแก่ร้านค้า ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีโครงการ รับประกันคุณภาพอะไหล่แท้ โดยบริษัทฯได้จัดโครงการ " เอส. ซี.แอล.การันตีอะไหล่แท้" ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่าน ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ร้านค้า สมดั่งสโลแกนของบริษัทฯ
"ถูกทุกชิ้น แท้ทุกส่วน"

ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com