ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าธุรกิจอะไหล่รถยนต์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ทุกๆปี รวมถึงมีผู้จัดจำหน่ายอะไหล่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งอะไหล่แท้ และอะไหล่เทียมจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการยากที่ลูกค้าทุกท่าน จะทราบ
ได้ว่าอะไหล่ชิ้นใดเป็นอะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียมบางครั้งลูกค้าบางท่าน
อาจได้รับอะไหล่เทียมในราคาอะไหล่แท้ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อลูกค้า อีกทั้งในขณะนี้มีการตรวจสอบอะไหล่แท้และอะไหล่เทียม
อย่างเข้มงวดจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งลูกค้าบางรายที่มีอะไหล่
เทียมปลอมปนมาโดยไม่ทราบมาก่อน อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ
ได้ เนื่องจากผลของกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่มีการรณรงค์อย่างจริงจัง
อยู่ในปัจจุบัน

ด้วยความห่วงใยและเอาใจใส่ของบริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์พาร์ท จำกัด
คุณสกล ตั้งก่อสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์พาร์ท จำกัด จึงได้ในการจัดตั้ง "โครงการ เอส.ซี.แอล.การันตี อะไหล่แท้ทุกชิ้น" ขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้ออะไหล่แท้จากบริษัทฯ ว่าจะได้รับอะไหล่แท้แน่นอน

สำหรับโครงการ "เอส.ซี.แอล.การันตีอะไหล่แท้ทุกชิ้น" ที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นให้กับลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯได้สร้างความมั่นใจ และ ความพึงพอใจให้กับลูกค้า และได้รับการตอบรับอย่างดีเสมอมา บริษัทฯมีนโยบายอย่าง
แน่วแน่ในการจัดจำหน่ายอะไหล่แท้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะดำเนินต่อไป และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
อะไหล่แท้ที่ท่านสั่งซื้อ หากตรวจสอบพบว่า อะไหล่ที่ท่านได้รับ
ไม่ใช่อะไหล่แท้ บริษัทฯยินดีมอบอะไหล่ชิ้นนั้นให้ท่าน FREE !!
หมายเหตุ
บริษัทฯจะทำการตรวจสอบ หากเกิดข้อผิดพลาดจากบริษัทฯ บริษัทฯยินดีชดเชยอะไหล่แท้ชิ้นนั้นให้ท่านฟรี มูลค่าของสินค้าที่ชดเชยต้องไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น
การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เราเป็นรายแรก และ รายเดียวที่ซื่อตรง ต่อลูกค้าด้วยปณิธาน การดำเนินธุรกิจ ที่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าทุกท่าน สมดังสโลแกน
"ถูกทุกชิ้น แท้ทุกส่วน"

ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com