ศูนย์กระจายสินค้า กาญจนาภิเษก
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นกับลูกค้า เราจึงได้สร้างศูนย์กระจายสินค้ากาญจนาภิเษก ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ากว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางสินค้าจำนวน 50,000 ช่อง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่มากขึ้นของลูกค้า ทำให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
เพราะความพึงพอใจของท่าน คือ บริการของเรา

เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนน กาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
SCL CallCenter 0-2226-1909 โทร. 0-2159-6347 แฟกซ์. 0-2598-9238

ออกแบบเว็บไซต์ โดย ProgramMee.com